News

AKFA University is becoming Central Asian University (CAU)

We would like to inform you about a significant change for our educational institution and its future initiatives in Central Asia, which will mark the beginning of a new period of growth and development.

With pleasure and excitement, we announce that starting on June 26, 2023, AKFA University will be renamed Central Asian University (CAU). This strategic decision is part of a series of measures aimed at developing Central Asian University and its establishment as a leading educational institution in Central Asia.

The renaming of the university is based on the trust shown by numerous students from Central Asia during the past period, fruitful collaborations with leading universities worldwide, as well as the implementation of internationally recognized standards of higher education. We aim to create an inclusive and culturally diverse environment based on partnership, innovation, and knowledge exchange, which will logically continue the extensive transformations.

The transformation into Central Asian University enables us to embrace new plans and opportunities, providing better education and access to scientific research for our students across Central Asia. By creating an extensive network, we contribute to the connectivity and synergy among the nations of Central Asia, fostering their growth and development.

Furthermore, the university's renaming strategically aligns with our aspiration to become a leader in research, innovation, and academic excellence both in Uzbekistan and beyond. The significance of Central Asia's potential is rapidly growing, and we believe that Central Asian University serves as an education hub grounded in innovation and technology, not only within the region but also globally.

We remain committed to providing our students with the best knowledge and educational experience throughout the reform process. Adhering steadfastly to our new development plans, we will continue enhancing our academic programs, attracting top professors and teachers, and developing modern infrastructure.

Acknowledging the importance of this event in the history of our educational institution, we sincerely thank our students, professors, staff, and partners for their resilience and loyalty. Together with you, we will create the future of Central Asian University and strive to make it one of the leading universities in our republic and Central Asia.

We are embarking on a new chapter to expand the opportunities for regional cooperation in academic excellence and education, and we count on your support and collaboration in the future.

For any inquiries or additional information, please contact the university administration.

Thank you for your attention.

AKFA University Central Asian University (CAU) га айланади

Сизга таълим муассасамиз ва унинг Марказий осиёдаги бўлажак ташаббуслари учун муҳим бўлган, янги ўсиш ва тараққий этиш даврига дебоча бўладиган аҳамиятли ўзгариш ҳақида маълумот бермоқчимиз.

Улкан мамнуният ва хаяжон билан 2023 йил 26 июнь кунидан AKFA University’ номи Central Asian University (CAU)га ўзгаришини маълум қиламиз. Ушбу стратегик қарор CAU ривожлантириш ҳамда уни Марказий осиёда илғор, етакчи таълим муассасаси сифатида ўрин эгаллаши учун мўлжалланган чора-тадбирларнинг бир қисмидир.

Ўтган даврда, кўплаб Марказий осиёлик талабалар бизга ишонч билдириб, университетимизга ўқишга кириши, дунёнинг илғор университетлари билан ўзаро хамкорлик алоқалари ўрнатилгани ҳамда олий таълимда халқаро тан олинган стандартларни жорий этилиши унинг номини ўзгартиришга асос бўлиб хизмат қилди. Ушбу кенг кўламли ишларнинг мантиқий давоми сифатида, биз хамкорлик, инновациялар ва билимлар алмашинуви асосида равнақ топадиган инклюзив ва маданий хилма хилликка эга академик муҳитни янада қўллаб қувватлашга интиляпмиз.

Central Asian University бизга, бутун Марказий осиёдан келган талабалар учун етук таълим ва илмий тадқиқот имкониятларини тақдим этиш мақсадида, олдимизда турган янги режа ва имкониятларни қабул қилиш имконини беради. Кенг кўламли академик тармоқни яратар эканмиз, биз Марказий осиё миллатлари ўртасидаги алоқалар ва синергияни мустахкамлаш, уни ўстириш ва ривожлантиришга ўз хиссамизни қўшамиз.

Бундан ташқари, номни ўзгартириш бизнинг нафақат Ўзбекистон, балки ундан ташқарида ҳам тадқиқотлар, инновациялар ва академик афзалликлар борасида етакчи бўлишдек мақсадимизга стратегик жиҳатдан мувофиқ келади. Марказий осиё тез суратларда муҳим минтақага айланиб бормоқда ва биз Central Asian University Марказий осиё ичида ва ташқарисида ривожланишига кўмаклашувчи инновациялар, технологияларга асосланган таълим маркази деб хисоблаймиз.

Биз ушбу ислохатлар давомида талабаларимизга энг яхши билим ва таълим тажрибасини бериш мақсадимизга содиқ қоламиз. Янги ривожланиш режаларимизга қатьий риоя қилиш мақсадида биз таълим дастурларимизни такомиллаштириш, энг яхши профессор ва ўқитувчиларни жалб қилиш ва замонавий инфратузилмаларни ривожлантириш бўйича ишларимизни давом этамиз.

Таълим муассасамизнинг тарихидаги ушбу муҳим ходисани эътироф этган ҳолда, талабаларимиз, ўқитувчиларимиз, ходимларимиз ва хамкорларимизга уларнинг собитқадамлиги ва садоқати учун самимий миннатдорчилик билдирамиз. Биз сизлар билан Central Asian University келажагини биргаликда шакллантирамиз ва уни республикамиз ва Марказий осиёдаги университетлар орасида олдинги ўринларда бўлишига қаратилган барча ишларни бажарамиз.

Биз академик афзаллик ва таълим беришда минтақавий хамкорликнинг имкониятларини кенгайтириш йўлида янги саҳифани очяпмиз ва келгусида хам сизларнинг қўллаб-қувватлашингиз ва хамкорлигингизни кутиб қоламиз.

Барча саволлар ёки қўшимча маълумотлар учун университет маъмуриятига мурожаат қилинг.

Эътиборингиз учун раҳмат.

AKFA University становится Central Asian University (CAU)

С удовольствием и волнением сообщаем вам, что 26 июня 2023 года AKFA University переименован в Central Asian University (CAU). Данное стратегическое решение – часть мер, направленных на развитие Central Asian University и его становление одним из лидирующих учебных заведений в Центральной Азии.

Доверие проявленное к нам со стороны множества студентов из стран Центральной Азии, плодотворное сотрудничество, налаженное с ведущими университетами мира, а также использование в учебных процессах международно-признанных стандартов высшего образования послужили основананием для принятия решения о его преобразовании.

Вновь преобразованый Central Asian University послужит платформой для получения качественного образования, прочной научно-исследовательской базы для студентов Центарльно Азиатского региона. Создавая масштабную академическую сеть, мы вносим вклад в рост, развитие и укрепление межнациональной синергии между странами Центральной Азии.

Кроме того, данная реформа в университете стратегически импонирует нашему стремлению стать лидером в исследованиях, инновациях и академических преимуществах как в Узбекистане, так и за его пределами. Важность потенциала Центральной Азии стремительно растёт и мы считаем, что Central Asian University сыграет неваловажную роль в улушении образования, основанного на инновациях, технологиях как в Центральной Азии, так и за пределами региона.

В процессе реализации данных реформ мы сохраним выбранные нами курс направленный на предоставление лучшего опыта знаний и образования для наших студентов. Неуклонно придерживаясь новых планов развития, мы продолжим работу по усовершенствованию образовательных программ, привлечению лучших профессоров и преподавателей, развитию современной инфраструктуры.

Признавая всю важность данного исторического события в жизни нашего учебного заведения мы искренне благодарим наших студентов, профессоров и преподавателей, сотрудников партнеров за стойкость и лояльность. Вместе с вами мы создадим лучшее будущее для Central Asian University и сделаем всё возможное, чтобы университет стал одним из ведущих в республике и Центральной Азии.

Мы открываем новую страницу, в расширении возможностей регионального сотрудничества в области академического преимущества в сфере образования, надеясь на вашу поддержку и долгосрочное сотрудничество в будущем.

По любым вопросам и для дополнительной информации обращайтесь в администрацию университета.

Спасибо за внимание.
https://lh3.googleusercontent.com/u/0/docs/AOD9vFoGa8oNY6UqT_jZ9dGGTmemdDil6Swe_YvWeHFDchogMY4c2WfvknqvgxCQfNM3j8zQ8s_FvQpDesFGfXGwJsav6-e4dYpDRxRJ6QHU4fEbPc1nhx37OAo5UKk1vucfbIvziLKsbcnDidFllZn_0_KRvrrS8P9yUoGNN5ia181IcFFs3zDx7s3OqX4L1lKW2kGhbGcqn4CdV2aMnF8XqaPZ8DDhLN_dgd3_NTow1DhVtxCPqs11W1388xgGbc3Pi2WhvZ-krOpBLceQh-BTRHMbtadZlWU8vymDBbeqt9OdUQ3ILObk-g-D1AMDm215qJUiQXMQ5iRyT7V3V98N1ex95GvR8TQqxmZcgsR9IPrEJBScnoLK352zclO84wqe8KuZPtbd-csCnrj3n_Ur8MK-VoEFAaGUWbr9Nc8PMlONYQOluKuNLcb4J7cUtIyXUJnisZNkvfABnllQsXCdjrb57ftHoC8MtPlQFFnrMpbSv63APtWi5pLaB2bCy0G3s6jwTLlG0a-B6QlfI9tUQuhl_GDV7K6nYFu4e7Kidp3pIgHnNhxnHV3kRL-x2Wuov-61D8WJN4wFTrXjBP0FOaceUiZMSQRLwmW0lEjlbggM2JvIQEOajjOy2Qjjkw2g2vqnF7qwqgSpLqb5KFPUG_w4-t5exZvDIyTuM0D0nZsO3-5ynGiCE1rnLHRtlr0n3H2dTuSwhZqTSEr1warlFPq0wWGY6V_OD_sBBm7NqUhW7hYFNCI603omUQzlalY2Ln_40gd05fTm_fHLQSkDeLyZobFoNquv_67awB57TFKyFAxtKxltUuYiobuiLcYmW7mc6z0hq9-9ca-pdVXTVh9KOPooyO2RQqU3AOFnxUEli_5VL69nn4klWtY1ybvdgZj00HyHzm2jgy7X99eRpC60S-I